தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 20 சதவீத தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு

அரசு பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை அறிவிப்பு 2018-19 தீபாவளி பண்டிகை வருகிற 27ம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி … [Read more...]

TN 7CPC : Option For The Date of Migration to the Revised Pay Structure

TN 7CPC : Fitment And Fixation Of Pay © Government of Tamil Nadu 2017 MANUSCRIPT SERIES FINANCE [Pay Cell] DEPARTMENT G.O.Ms.No.303, Dated 11th October 2017. (Heyvilambi, Puratasi-25, Thiruvalluvar Aandu 2048) ABSTRACT OFFICIAL COMMITTEE, 2017 … [Read more...]

Pay Matrix Annual Increment Calculation – TN 7th Pay Commission

TN 7th Pay Commission : Pay Matrix Annual Increment Calculation Increments in Pay Matrix: The increment shall be effected by moving vertically down along the applicable Level by one cell from the existing cell of pay in the pay matrix . The Pay … [Read more...]

7th CPC for TN(Tamil nadu) Govt Employees – New Pay Matrix, 32 Levels, 2.57 Fitment Factor, Min 15700 and Max 225000

7th CPC for TN Govt Employees – New Pay Matrix, 32 Levels, 2.57 Fitment Factor, Min 15700 and Max 225000 The Tamil Nadu State Government has decided to accept the complete report of the 5 Member High Level Committee on … [Read more...]

7th Pay Commission for Implementing to Tamil Nadu Government Employees

7th Pay Commission for implementing to Tamil Nadu Government employees The Additional Chief Secretary to Government, Finance Department submitted the report of the Committee appointed to study the recommendations of 7th Pay Commission for … [Read more...]