தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 20 சதவீத தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு

அரசு பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை அறிவிப்பு 2018-19 தீபாவளி பண்டிகை வருகிற 27ம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி … [Read more...]

West Bengal Pay Commission – The Cabinet Committee Yesterday Approved the 6th CPC Recommendations and Implement to the WB Government Employees

The Cabinet Committee yesterday approved the 6th CPC recommendations and implement to the State Government employees of West Bengal West Bengal Pay Commission: Cabinet approves Pay Hike 14.22% Revised Pay Structure Dearness Allowance merged with … [Read more...]

7th Pay Commission – Maharashtra Govt Implementation will Benefit many as 20.50 Lakh Government Employees

Maharashtra Govt Decided to Implement 7th Pay Commission Benefit - Central Government Employees News 7th Pay Commission Pay Hike for Maharashtra Govt Employees The State Government of Maharashtra decided to implement the recommendations of 7th … [Read more...]