Hyundai Car CSD Price List Jan 2021

Canteen Stores Department (CSD) Canteen Hyundai Latest Price List 2021

CSD Canteen Hyundai Latset Price – Chennai Depot

Canteen Stores Deprtment (CSD) Hyundai Car AURA, Verna, Santro, Grant i10, Grant i20, Creta, Elite All Model Latest Price List 2021.

CSD New Car Policy 2021

Index – Model – Excluding Taxes – CSD Price 2021 (RTGS)

 • 64088 – AURA S – 492885 – 569282
 • 64690 – AURA S AMT – 531133 – 613459
 • 65232 – AURA S CNG – 556591 – 642863
 • 65233 – AURA SX- 549102 – 634213
 • 65234 – AURA SX+ AMT – 606511 – 700520
 • 65235 – AURA 1.0 SX(+) TURBO – 645415 – 745454
 • 64236 – AURA S DSL – 573748 – 674154
 • 64092 – AURA S AMT DSL – 611914 – 718999
 • 65237 – AURA SX+ AMT DSL – 685630 – 805615
 • 64501 – Creta 1.5 EX – 719390 – 945998
 • 64502 – Creta 1.5 S – 801674 – 1054201
 • 65213 – Creta 1.5 SX – 920453 – 1210396
 • 64096 – Creta 1.5 SX IVT – 1020776 – 1342320
 • 64133 – Creta 1.5 SX(O)IVT – 1104079 – 1451864
 • 64506 – Creta 1.4 SX DCT TURBO – 1104762 – 1452762
 • 64504 – Creta 1.4 SX(o) DCT TU – 1174747 – 1544792
 • 64093 – Creta Diesel 1.5 E – 680352 – 894663
 • 64503 – Creta Diesel 1.5 EX – 785974 – 1033556
 • 64505 – Creta Diesel 1.5 S – 873351 – 1148457
 • 64507 – Creta DSL 1.5 SX (O) AT – 1175754 – 1546117
 • 64128 – Elite i20 Magna+ – 496815 – 573821
 • 64680 – Elite i20 Sportz+ = 520313 – 600962
 • 64693 – Elite i20 Asta (O) – 592381 – 684200
 • 65217 – Grant i10 NIOS ERA – 379352 – 438152
 • 65218 – Grant i10 NIOS Magna – 444348 – 513222
 • 65220 – Grant i10 NIOS Magna – 485053 – 560236
 • 64689 – Grant i10 Sportz – 485621 – 560892
 • 65222 – Grant i10 NIOS Sportz – 508662 – 587505
 • 65223 – Grant i10 NIOS Sportz – 531701 – 614115
 • 65224 – Grant i10 NIOS asta – 543681 – 627952
 • 64681 – Grant i10 NIOS Magna – 519031 – 609861
 • 65225 – Grant i10 NIOS AMT DCL- 606222 – 712311
 • 65226 – Grant i10 NIOS Asta DCL – 616883 – 724838
 • 65219 – Grant i10 Magna(M) – 427806 – 494116
 • 64687 – Grant i10 Sportz(S) – 449470 – 519138
 • 65221 – Grant i10 Sportz(S) – 452271 – 522373
 • 64099 – Santro Magna – 362872 – 419117
 • 64097 – Santro Magna AMT – 400321 – 462371
 • 65230 – Santro Sportz – 390768 – 451337
 • 64098 – Santro Sportz AMT – 430807 – 497582
 • 64089 – Santro Asta – 419809 – 484879
 • 64937 – Venue 1.2 E – 509089 – 587998
 • 64938 – Venue 1.0 Turbo S – 644888 – 744846
 • 65212 – Venue 1.0 Turbo S (DCL) – 732017 – 845480
 • 64939 – Venue 1.0 Turbo SX – 746537 – 862250
 • 64941 – Venue 1.0 Turbo SX+ DCL – 870315 – 1005214
 • 65215 – Venue 1.0 Turbo SX(O) – 828555 – 956981
 • 64678 – Venue 1.5 DSL SX – 745844 – 876367
 • 64685 – Venue 1.5 DSL SX (O) – 856428 – 1006303
 • 64684 – Verna 1.5 SX – 724154 – 952263

Maruti Suzuki CSD Price List 2021

CSD Canteen Ford Price List 2021